Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

Misafir Bilgileri

Adı Soyadı :

Tc Kimlik No :

Adres :

İletişim Numarası :

 

 

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. No:48/B Tepebaşı Eskişehir adresinde ikamet eden Es Karnaval Otel Turizm Org. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti – www.odarezervasyonu.com (Kısaca Acenta olarak anılacaktır) ile diger taraftan yukarıda bilgilerin bulunan ve hizmeti alan tüketici/ler (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında mesafeli satış sözleşmesi olarak akdedilmiştir.

SOZLESME SARTLARI:

1- İşbu sözleşmenin konusu, Acente’ nin Tüketici’ ye satışını yaptığı; otel rezervasyon hizmeti, tur satışı veya her türlü seyahat paketi satışı ve bunların ifası ile ilgili olarak,6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2-Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.

3-Havayolu ile ulaşımlarda, Rezervasyon sahibi, havayolu şirketinden veya acenteden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin, Havayolunun ve uçak tipinin değişebileceği hususunda, Acente tarafından, sözleşme yapılırken özel olarak bilgilendirilmiştir.

4-Müşterinin otele giriş saati 14:00'dır. Otelden çıkış saati en son saat 12:00'dır.

5-Ulaşım dahil turlarda buluşma saati, otobüs ulaşımlarında hareket saatinden yarım saat önce ve uçak ulaşımlarında ise hareket saatinden iki saat öncedir.

6-Acente, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir.

7-MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda savaş, doğal afet,deprem, olağanüstü hal,rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda,tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, Acentenin sorumluluğu, Rezervasyon Sahibinin ,Acenteden bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

8-Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentenin turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acente turu iptal ederse,turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 3 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa bundan acente sorumlu tutulamaz.). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir.

9-Rezervasyon Sahibinin, turu yukarıdaki nedenlerle, 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma kartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acenteye bildirmek zorundadır.

10-Bu durumda devreden ve devralan acenteye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. (acente, turu devralanın işlemlerini (pasaport, vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.)

11-Müşteri, Otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan acentanın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12-Rezervasyon Sahibi, başlangıcını kaçırdığı tura/konaklamaya,tur/konaklama devam ederken katılamayacağını yazılı olarak acenteye bildirmemesi halinde, acente, turun/konaklamanın başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri, acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

13-Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren hizmetin başlamasına 15 gün kalana kadar iptal talep ederse ödediği bedelin tamamı iade edilir.Hizmetin başlamasına 15-7 gün kalana kadar iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35'ini,son 7 gün içerisinde ise hizmet bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

14-Tur/konaklama, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, Acente tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı Rezervasyon Sahibine iade edilir.Uçak ulaşımlı rezervasyonlarda, hangi nedenle olursa olsun, rezervasyonun iptalinin talep edilmesi halinde, Acente talep doğrultusunda rezervasyonu iptal etse dahi, uçak ulaşım bedelinin iadesi hususunda, ilgili Havayolu Firmasının kuralları, Ulusal ve Uluslar arası havacılık kuralları uygulanır.

15-Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği ve kayıt aldığı otel rezervasyonunun başlangıç tarihinden 7 gün,özel gün ve-veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir-iptal edebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade almak hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

16-Rezervasyon sahibi erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan tur veya konaklamanın(erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olması haricinde)iptali talebinde bulunursa hizmetin başlamasına 7 gün kalana kadar hizmet bedelinin %35'ini,son 7 gün içerisinde ise hizmet bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

17-Erken rezervasyon döneminde alınan tur/konaklama, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olsa dahi rezervasyonda isim değişikliği yapılamaz.

18-Erken rezervasyon döneminde, Rezervasyon Sahibi, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırmış ise, Rezervasyon Sahibi, tesise giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar, rezervasyonu iptal ettirmesi (rezervasyonun tamamen iptali) halinde, Rezervasyon sahibine, sözleşme onaylarken alınan sigorta bedeli hariç, tur bedelinin tamamı iade edilir. Ancak uçaklı ulaşımlarda uçak bileti iptali, isim değişikliği yapılamaz ve uçak bileti ücreti iade edilmez. Rezervasyon iptal ve iade ile ilgili iade yapılacak olan kredi kartlarına, ilgili banka şubesi ile pos merkezi arasındaki işleyen süreçten dolayı tutarın karta iade olarak yansıması ortalama 15 iş gününü bulmaktadır. Havale/Eft ile yapılan ödemelerde iade işlemleri 15 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Müşteri bu hususu anladığını ve bu sürede aksi harekette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

19-Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

20-İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin acenteye iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda,Rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acente üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acente rezervasyon sahibine bir haftalık ek süre vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder.

21-Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.

22-Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, call center aracılığı, mail order ,sanal pos ,havale veya eft,ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

23-Müşteri bu otel rezervasyonu ile iş bu sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına,broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartların da hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir.Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde,acenta müşteriyi aynı standartta bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir.Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

24-Sözleşmede onayı bulunmayan , ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi,kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder.

25-Rezervasyon Sahibi, acentenin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını,tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

26- Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru hariç acentenin sorumluluğu yoktur. Acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru nedeniyle eşyanın çalınması veya kaybolması/zayi olması hallerinde, acente en fazla ulaşım bedelinin %50'sini tazminat olarak öder. Acente, Rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte Kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır.Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin(yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Rezervasyon Sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her turlu tazminde bulunacaktır.

27- Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle,tesis tarafından tahsis edilen oda nedeniyle acente sorumlu tutulamaz.

28-İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mucbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

29-Yurtdışı turlarda bebekler dahil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak,gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir.Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. Kıbrıs uçuşları yurtdışı statüsünde sayıldığından ehliyet ile kesinlikle giriş çıkış yapılamaz. Nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. 18 yaş altı çocuklar, yanında anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde taraflardan birinin muvafakatname'si gerekmektedir.

30- Acente, kusuru ile işbu paket tur /konaklama sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, acenteden kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Acente,TURSAB Kütahya çizelgesi hükümlerine göre iade ve zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir.Ek veya alternatif düzenlemeler Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.

31-Acentenin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde,Tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uygulanacaktır.

32-Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

33-Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için 25 TL hizmet bedeli tahsil edilir.

34-Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.
35-Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi,manevi tazminat vb.taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

36-Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Eskişehir Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.

37- Rezervasyon yapan tüm misafirler tesisin, Covid-19ve benzeri mücbir sebep gerekçeleriyle hizmetin ifasını kısıtlayıcı kapsamda aldığıönlemlere uymayı taahhüt etmektedir. Tedbirlere uymayan misafirlere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Misafirlerin mücbir sebep kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis veya “rezervasyonsitesi.com” sorumlu değildir. Misafirlerin sağlığını korumak amacıyla alınan Covid-19 önlemleri kapsamında tesis, sağlık durumu elverişli olmayan misafirleri tesise almayabilir veya otelden çıkışını isteyebilir. Bu durumda da sorumluluk yine hizmet sağlayıcıya ait olup Acente’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


38- www.odarezervasyonu.com web sitesi üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında acente ile bağlantıya geçilmek zorundadır. İptal talebi 0850 532 2636 Nolu telefona ya da info@odarezervasyonu.com adresine yapılmalıdır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon veya farklı bir hizmet alması durumunda acente sorumluluk kabul etmez.

39-Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yeralmaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi,sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme Şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir.

41.1 %100 İade Garantisi kapsamında İptal Güvence Paketi satın alan tatilciler otel girişine 72 saat kalana kadar rezervasyonlarını herhangi bir nedene bağlı olmadan iptal edebilir ve koşulsuz, şartsız konaklama tutarı kadar para iadesini alırlar.

41.2 %100 İade Garantisi kapsamındaki İptal Güvence Paketi satın alan tatilcilerin rezervasyon iptallerine bağlı iadelerde sigorta tutarı iade edilmez.

41.3 %100 İade Garantisi kapsamındaki İptal Güvence Paketi sadece Yurtiçi otel/tur  ve Kıbrıs otellerinde geçerlidir.

41.4  %100 İade Garantisi kapsamındaki İptal Güvence Paketi ulaşım araçlarını ve tutarlarını kapsamaz.

41.5 Otel değişiklikleri de iptal kapsamında değerlendirilecek olup, bu tür değişikliklerde yeni rezervasyon için %100 İade Garantisi kapsamındaki İptal Güvence Paketi satın alınması halinde yeni rezervasyon için oluşacak tutar üzerinden tekrar İptal Güvence Paketi ücreti tahsilatı yapılır, bir önceki tutar iptal ve iade edilmez.

41.6  Aynı otel için yapılacak kişi sayısı ve/veya tarih değişikliklerinde yeni oluşacak İptal Güvence Paketi tutarı ile bir önceki tutar arasında fiyat farkı oluşması halinde aradaki fark tahsil veya aide edilir.

41.7 %100 İade Garantisi kapsamındaki İptal Güvence Paketi savaş, terör olayları, deprem, sel vb. durumlarda geçerli değildir.
 

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır Odarezarvasyonu.com / by Acente2